vagroup.bg vagroup.bg
vagroup.bg
vagroup.bg
Skip Navigation Links Начало » Измерване на представянето

Измерване на представянето

Успешното внедряване на управленските процеси е предизвикателна задача. Разбирайки важността, базирайки се на опита, стъпвайки на основната наша ценност – да постигаме резутати, ние разработихме този одит център. Това е един изключително ефективен, бърз, лесен и икономичен начин за гарантиране успеха на нашата намеса. Веднъж приключили с проект, ние продължаваме да се интересуваме как той постига резултати, вие също.
Неговото създаване се провокира от практиката и наблюденията ни, които поставят въпроси като:
  • До колко хората са разбрали новите понятия?
  • Доколко хората са разбрали новите процеси?
  • Доколко осъзнават и прилагат в практиката изискваните от тях нови модели на поведение, продаване и фокус?
  • Доколко ефективни са ръководителите в комуникацията надолу и в уменията да мотивират, целеполагат и управляват?
  • Доколко хората разбират въведените нови инструменти за оценка и заплащане?
Възможно е да си мислим, че сме направили всичко добре и хората ни разбират, а практиката да показва, че нещата не се случват поради различни причини: резестентност към промяна, опозиция, пасивност, неразбиране, грешна комуникация, липса на умения, неувереност, страх.
 
За да ускорим процесите на внедряване, разработихме изключително ефективна и икономична услуга  за нашите клиенти. Чрез въпросници в електронен вариант проверяваме себе си, мениджърите и ефективността на процесите, за да видим своевременно пропуските и да ги преодолеем.
 
Тази електронна платформа използваме и за наши потенциални клиенти, за да направим бърз и икономичен мини-анализ на  текущата търговска операция, чиято цел е да определи:
  • Доколко и дали нашата компания може да помогне за развитието на търговската ви сила?
  • Да структурира необходимите области за развитие, ако има такива?

 

Принтирай Изпрати
vagroup.bg
      Български                  English


     SalesMinds


     ЕЛЕКТРОНЕН БЮЛЕТИН
 
 
 
 

     Bookmark and Share
 

    Контакти   vagroup.bg  Юридическа информация  vagroup.bg  Партньори   Всички права запазени. © 2010 В и А ГРУП ООД