vagroup.bg vagroup.bg
vagroup.bg
vagroup.bg
Skip Navigation Links Начало » Консултант продажби » Търговски процес

Търговски процес

Ефективнен работен процес

Концепцията за “най-добрата практика” при търговската функция е изградена на убеждението, че продажбата е процес и като всеки друг процес и може да бъде раздробен, научен и измерен. Това позволява на организациите бързо да прилагат доказани методи върху целия търговски процес. За съжаление тъй наречените "добри световни практики" не могат да постигнат повторяем ефект във всяка ситуация.  Много от тях са "добри стечения на обстоятелства", за да бъдат възприемани като подходи, които биха работили за вас.

Ние задаваме въпроси, за да разберам дали дадена практика се отнася за кокретния проблем, пред който сте изправени, дали може да се приложи и да работи във вашата организация, дали съвпада с вашето разбиране и убеждения. След това  анализираме какво правят най-добрите ви търговци и какво правят най-слабите. След това разработваме и внедряваме ефективен работан процес. VA Group разполага с доказана методология, която преобразува стратегията в действие. 

Ролята на търговците е да постигат стратегията, като я внедряват в ежедневната си работа, както със съществуващи, така и с нови клиенти. Днес съществуват много роли на търговската сила. Понятието търговец има широки граници за различните компании. Каквито и да са ролите на търговците, те трябва да посрещат, разбират и отговарят на нуждите на клиентите и в същото време да намаляват разходите за продажба.

Отчетност

Ролята на мениджърите продажби да планираните ежедневната работа и да гарантират ефективното изпълнение на задачите, което изисква система на контрол и отчетност. VA Group отделя много време, за да помогне на своите клиенти да преобразуват стратегията в работещи планове за действие, които са ясно изказани и разбрани от тези, чиято работа е да ги изпълняват. Нашият принос е да помогнем да се разпределят тези планове в ежедневни дейности и да се изградят механизмите за отчитане и контрол. Следенето на представянето спрямо целите е основна дейност на мениджърите. 

Методът на продажба

Когато вземем група от добре представящи се търговци, за да анализираме методите им на работа, ние виждаме че те имат много общи техники. По-слабо представящите се търговци не прилагат тези техники. Това означава, че може да се разработят инструменти, които да стимулират прилагането на тези техники. Съвместно с Ключови индикатори за измерване на различни търговски фактори ние създаваме ясни роли и постигаме прилагане на ефективен процес на продажба от цялата търговска сила. 

Принтирай Изпрати
vagroup.bg
      Български                  English


     SalesMinds


     ЕЛЕКТРОНЕН БЮЛЕТИН
 
 
 
 

     Bookmark and Share
 

    Контакти   vagroup.bg  Юридическа информация  vagroup.bg  Партньори   Всички права запазени. © 2010 В и А ГРУП ООД