vagroup.bg vagroup.bg
vagroup.bg
vagroup.bg
Skip Navigation Links Начало » Двигатели на търговската сила

Ефективност на търговската сила.

Нашият опит показва, че много организации нямат методика за определяне размера на търговската сила. Ефективната търговска сила гарантира, че направените в нея инвестиции се възвръщат. Много от нашите клиенти искат да постигнат точно това. 

Ние обективно измерваме ефекта на направените инвестиции в търговската операция. Нито един елемент не работи сам за себе си. Тази взаимозависимост трябва да се разбере, анализира и проследи.

Говорейки за ефективността на търговската сила, често задавани към нас въпроси са:
  • Търговците работят ли с правилните клиенти?
  • Извършват ли правилните неща?
  • Притежават ли необходимите знания и уменния?
  • Търговското им време разпределено ли е по най- добрия начин?
Ние помагаме на нашите клиенти да изградят система, с която да измерват тези елементи. Ръководителите могат да следят работата на всеки търговец, екип и регион, както и да сравняват тези показатели. Анализа на представянето по този начин значително намалява управленския риск от погрешни инвестиции както в организацията, така и при клиентите. 
Използвайки такъв подход, мениджърите лесно могат да определят, дали трябва да инвестират в обучение на търговците, да назначават нови търговци, да предлагат гъвкави ценови системи към клиентите или да засилват своите активности на пазара.

Индикатори за измерване на представянето

Много организации имат ясно определен процес на планиране. Много организации са изключително силни в разпределяне приходите по продукти или цели за обслужване по клиенти. Но най-големите слабости са в сферата на планиране на дейностите и следене на представянето на хората.
Ако е разбрана връзката между дейностите и бизнес резултатите, проследяването става ключова дейност. Ние работим съвместно с нашите клиенти, за да разберем връзката дейност-резултати и след това да разработим система от Ключови индикатори, влизащи в стройна система на отчетност, като разработваме механизъм провокиращ правилното поведение на търговците.
Принтирай Изпрати
vagroup.bg
      Български                  English


     SalesMinds


     ЕЛЕКТРОНЕН БЮЛЕТИН
 
 
 
 

     Bookmark and Share
 

    Контакти   vagroup.bg  Юридическа информация  vagroup.bg  Партньори   Всички права запазени. © 2010 В и А ГРУП ООД