vagroup.bg vagroup.bg
vagroup.bg
vagroup.bg
Skip Navigation Links Начало » Двигатели на търговската сила » Управление на търговската сила

Управление на търговската сила

Мениджърите продажби ръководят и направляват своите екипи така, че да изпълняват правилно задачите си, да работят възможно най-ефективно с правилните клиенти и да притежават съответните умения.

VA Group работи активно в изграждането на култура на управление на търговската сила чрез три основни функции на ръководителите продажби:

  • Процес: Поставяне на цели - уменията за ръководене чрез ефективен комуникационен процес, гарантиращ постигането на целите
  • Процес: Следене на представянето - умения за анализиране, целеполагане и определяне на възможностите за развитие на всеки търговец
  • Процес Коучинг - умения за намиране на верния път към хората, за изграждането им като професионалисти в ежедневната работа. 
С ограничените ресурси и време все по- важно за ръководителите е умението бързо и ефективно да обучават, развиват и мотивират хората си по телефона или чрез интернет. 

С кратък поглед върху отчетите на търговците да успеят да проследяват тяхната работа и да структурират причините водещи до съответното добро или слабо представяне и резултати.

Много мениджъри умеят да продават, но се затрудняват в умението ефективно да ръководят и развиват хората си. Дори и с подходящите ресурси и знания, притиснати от ежедневните проблеми често не успяват да им отделят нужното време.

Принтирай Изпрати
vagroup.bg
      Български                  English


     SalesMinds


     ЕЛЕКТРОНЕН БЮЛЕТИН
 
 
 
 

     Bookmark and Share
 

    Контакти   vagroup.bg  Юридическа информация  vagroup.bg  Партньори   Всички права запазени. © 2010 В и А ГРУП ООД