vagroup.bg vagroup.bg
vagroup.bg
vagroup.bg
Skip Navigation Links Начало » Развитие на търговската сила » Подбор на персонал

Подбор на персонал

Ние отделяме време, за да разберем своите клиенти, за да създадем модел на компетенциите за търсената търговска позиция.

На базата на този модел разработваме програма от аналитични инструменти и практически тестове, за да определим наличието на търсените знания, умения и мотивация във всеки кандидат за работа.

VA Group споделя отговорността за правилния подбор на персонал и за това следваме стриктно, работеща и доказана методология.

Ние имаме голям опит в подбора и обучението на хора в отдел продажби. Това ни помага, когато  разработваме стандартите за профила на кандидатите. Практиката показва, че за едно и също наименование на дадена позиция, реалната работа, която се извършва в различните компании варира в широки граници. Това ни кара да отделяме време върху подготвителния етап на подбора като се фокусираме върху задачите и отговорностите на позицията. Взираме се в неписаните правила. С този процес целим да избегнем всякакво неразбиране от наша страна за ролята на позицията във вашата организация. Фокусираме се върху работата на най-добрите и това което те правят успешно и ги сравняваме с по- слабо представящите се, за да разберем очакванията на мениджъра към бъдещия кандидат. 

Например, Мениджъра Продажби, може да описва дадена задача като продажба на промоции в обектите. Ако обаче ефективно работещите търговци всъщност правят подредба на регалите, следят планограми и проверяват наличности, то тогава одобрен кандидат с нагласа да продава, ще бъде неудовлетворен. Ние гарантираме избягване на това разминаване като реално представяме приятните и неприятните неща от работата с еднакъв респект и внимание.

Предишният опит на кандидатите формира прилаганата от него техника на продаване. Анализираме поведението, изказа, типа продаване и способността на кандидата да усвои и развие използвания метод за продажба от компанията, като за целта използваме тестове и игрови казуси. 

Нашата работа е да намерим правилния човек за вашата компания като срещнем очакванията и на двете страни. 

Принтирай Изпрати
vagroup.bg
      Български                  English


     SalesMinds


     ЕЛЕКТРОНЕН БЮЛЕТИН
 
 
 
 

     Bookmark and Share
 

    Контакти   vagroup.bg  Юридическа информация  vagroup.bg  Партньори   Всички права запазени. © 2010 В и А ГРУП ООД