vagroup.bg vagroup.bg
vagroup.bg
vagroup.bg
Skip Navigation Links Начало » Кои сме ние » Обхват

Нашия обхват

Ключови уменията на добрия търговец са уменията за слушане, перефразиране,  договаряне, задаване на въпроси и откриване на нужди, приключване на сделката. От друга страна успешния мениджър в продажбите изгражда работната среда и култура и постига резултати чрез своите екипи и хора. Това изисква умения за мислене в переспектива, планиране, анализиране, поставяне на цели, разработване на стандарти за добра работа, мотивация, комуникация и обучение.

Методите на работа на VA Group включват разработването на множеството практически инструменти, съгласно вашите потребности и степен на организационно развитие, за да ви помогне да изгратите търговски процес , структура и умения които да водят до постигане на планираните цели, като развиват нужните компетенции и умения във вашите екипи на всички нива в търговския отдел.
 
Работата с нас е изключително практически ориентирана, за да помогнем бързото внедряване на необходимите промени и за кратко време да постигнете успех с по- малко усилия и минимален риск.
 
Разработвайки серия от работни инструменти и техники, изграждайки липсващите процеси,  компетенции и знания, ние ще ви помогнем да:
  • Постигнете повече продажби, за по- кратко време
  • Да структурирате екип от професионалисти с ясна визия и цели, които да знят как да работят в посоката, която сте начертали
  • Мотивирате търговците си така, че да мотивират сами себе си и да се самоуправляват по- добре
  • Превърнете „А“ търговците си в „А +“ търговци
  • Намалите времето прекарано в неефективни задачи и отчети
  • Използвате измерители за представянето на служиелите, които имат смисъл в зависимост от целите ви.
  • Планирате с по- голяма прецизност и дълбочина на анализа
  • В процеса на подбор да инетвюирате по- ефективно и назначавате по- добри кандидати, следвайки  разработената от нас методика за избор на успешния за вас кандидат
  • Ще имате успешен среден управленски екип с про- активно мислете, който ще гледа с вас във вашата посока и ще съумява да ръководи, мотивира и управлява успешен екип от  успяващи търговци.
  • Знаете защо резултатите ви са именно такива каквито са
 
Принтирай Изпрати
vagroup.bg
      Български                  English


     SalesMinds


     ЕЛЕКТРОНЕН БЮЛЕТИН
 
 
 
 

     Bookmark and Share
 

    Контакти   vagroup.bg  Юридическа информация  vagroup.bg  Партньори   Всички права запазени. © 2010 В и А ГРУП ООД